รายละเอียด

วันแข่งขัน (Race Day): วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
เวลาแข่งขัน (Race Start): 05.00 น.
ระยะทางแข่งขัน (Distance): 30 กม.

รุ่นการแข่งขัน (Race Categories)
  ชาย (Male) Start Time Time Limit Cut Off Time
1. เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
2. รุ่นอายุ 14 – 16 ปีี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
3. รุ่นอายุ 17 – 19 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
4. รุ่นอายุ 20 – 39 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
5. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
6. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
7. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
  หญิง (Female) Start Time Time Limit Cut Off Time
1. เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
2. รุ่นอายุ 16 – 20 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
3. รุ่นอายุ 21 – 29 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
4. รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
5. รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
6. รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
7. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป 06.00 น. 3 ชั่วโมง 09.00 น.
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2561
เวลา รายละเอียด หมายเหตุ
16:00 น. ลงทะเบียนนักกีฬา (รอบ 1) รับอุปกรณ์การแข่งขัน
17:00 น. แนะนำเส้นทางการแข่งขันและมาตรการความปลอดภัย
วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561
เวลา รายละเอียด หมายเหตุ
05:00 น. ลงทะเบียนนักกีฬา (รอบ 2) รับอุปกรณ์การแข่งขัน
05:45 น. นักกีฬาพร้อมบริเวณซุ้มปล่อยตัว
06:00 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา เริ่มการแข่งขัน
09:00 น. นักกีฬาคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย (กรณีนักกีฬาไม่เข้า จะทำการ Cut off)
รวบรวมผลการแข่งขัน
10:30 น. พิธีมอบรางวัลนักกีฬา
12:00 น. จบการแข่งขัน
รางวัลการแข่งขัน มอบสำหรับการแข่งขันทุกรุ่น

ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รองชนะเลิศ อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
รองชนะเลิศ อันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4


เส้นทางการแข่งขัน (Race Map):


กฏกติกาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. การดำเนินการแข่งขัน จะดำเนินตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ฉบับล่าสุด และข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครตามกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และหากได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
3. นักกีฬาทุกท่านที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
4. นักกีฬาทุกท่านต้องรายงานตัว และ เซ็นชื่อในใบเริ่มต้นการแข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้นการแข่งขัน 45 นาที การรายงานตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักกีฬาคนใดไม่มีลายเซ็นในใบเริ่มต้นคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักกีฬาท่านนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด
5. นักกีฬาทุกท่านเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนและเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าแข่งขันไม่ครบระยะทาง หรือแข่งขันไม่ถึงเส้นชัย
6. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และ อันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
7. กติกาสำหรับรถจักรยานที่เข้าทำการแข่งขัน รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้น ยกเว้นประเภทเสือภูเขาทาง เรียบ สามารถใช้ในการแข่งขันได้
8. นักจักรยานจะต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน
9. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกครอง
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ


การประท้วงการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ประสงค์จะประท้วงการตัดสินของคณะควบคุมดูแลการแข่งขันหรือกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ ต้องยื่นหนังสือประท้วงกับผู้อำนวยการแข่งขันภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัยหรือถอนตัวจากการแข่งขันพร้อมค่าธรรมเนียม การประท้วง 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนต่อเมื่อการประท้วงบังเกิดผล การตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งเมื่อลงความเห็นแล้วจะอุทรณ์มิได้ การกระทำผิดระหว่างขั้นตอนการประท้วงของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันในอนาคต


เปิดรับสมัครวันที่ 28 เมษายน 2561 - 14 มิถุนายน 2561 และเปิดรับสมัครหน้างาน วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 16.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. เวลา 05.00 น. ฟรี เสื้อยืดและเหรียญที่ระลึก สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 150 ท่านแรก

หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กองงานพัศดุ อาคารพัสดุ
หรือติดต่อที่หมายเลข 075-663-700
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-346-9000 ต่อ 21