รายละเอียด

วันแข่งขัน (Race Day): วันศุกร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

รุ่นการแข่งขัน (Race Categories)
Lead ชาย (Female) Bouldering Speed (Top Robe)
ชายทั่วไป ชายทั่วไป ชายทั่วไป
ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15-19 ปี ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15-19 ปี ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15-19 ปี
ชายรุ่นอายุไม่เกิน 10-14 ปี ชายรุ่นอายุไม่เกิน 10-14 ปี ชายรุ่นอายุไม่เกิน 10-14 ปี
น.ศ.ชาย สพล. น.ศ.ชาย สพล. น.ศ.ชาย สพล.
Lead หญิง (Male) Bouldering Speed (Top Robe)
หญิงทั่วไป หญิงทั่วไป หญิงทั่วไป
หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15-19 ปี หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15-19 ปี หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15-19 ปี
หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 10-14 ปี หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 10-14 ปี หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 10-14 ปี
น.ศ.หญิง สพล.
น.ศ.หญิง สพล.
น.ศ.หญิง สพล.

กำหนดการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 การแข่งขันประเภท Lead

เวลา รายละเอียด
08.30 น. ลงทะเบียนนักกีฬาในรุ่นอายุ 10 – 14 และ 15 – 19 ปี
09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
09.30 น. แข่งขันรุ่นเยาวชนอายุ 10 - 14 ปี
11.00 น. แข่งขันรุ่นเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี
13.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬาในรุ่น นักศึกษา สพล. และ รุ่นทั่วไป
13.30 น. แข่งขันรุ่นนักศึกษา สพล.
15.00 น. แข่งขันรุ่นทั่วไป

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 การแข่งขันประเภท Bouldering

เวลา รายละเอียด
09.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬาในรุ่นอายุ 10 – 14 และ 15 – 19 ปี
09.30 น. แข่งขันรุ่นเยาวชนอายุ 10 – 14 ปี
10.30 น. แข่งขันรุ่นเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี
13.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬาในรุ่น นักศึกษา สพล. และ รุ่นทั่วไป
13.30 น. แข่งขันรุ่นนักศึกษา สพล.
14.30 น. แข่งขันรุ่นทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 การแข่งขันประเภท Speed

เวลา รายละเอียด
09.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬาในทุกรุ่น
แข่งขันรุ่นเยาวชนอายุ 10 – 14 ปี รอบคัดเลือก
แข่งขันรุ่นเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี รอบคัดเลือก
แข่งขันรุ่นนักศึกษา สพล. รอบคัดเลือก
09.30 น. แข่งขันรุ่นทั่วไป รอบคัดเลือก
15.00 น. ลงทะเบียนนักกีฬารอบชิงชนะเลิศ
15.30 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรุ่น)
16.30 น. พิธีมอบรางวัล
รางวัลการแข่งขัน มอบสำหรับการแข่งขันทุกรุ่น

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของทุกรุ่น จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล


กฏกติกาสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

1. ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กีฬาปีนหน้าผานานาชาติ (International Federation of Sport Climbing = Rules ๒๐๑๘)
2. นักกีฬาต้องยอมรับคำตัดสิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน โดยเคร่งครัด
3. นักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดีและต้องปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาการแข่งขัน
4. นักกีฬาประเภทเดี่ยว ไม่ลงแข่งตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มีสาเหตุอันสมควรหรือไม่ลงทำการแข่งขันตามคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือคำสั่งของผู้ตัดสินให้ปรับเป็นแพ้
5. ชุดแข่งขัน ให้นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีม โดยเป็นชุดกีฬาปีนหน้าผา และต้องไม่ขัดต่อระเบียบหรือกติกาของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
6. ห้ามนักกีฬาสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงที่มีลักษณะที่คล้ายกับกางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่มีลักษณะ คล้ายร้องเท้าแตะ (รองเท้ารัดส้น) ลงทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด
7. นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันต้องใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย

กติกาการแข่งขันกีฬาปีนผาประเภท Lead

- เวลาในการแข่งขันทั้งหมด 90 นาที โดยมีการแข่งขันเพียง 1 รอบ

- นักกีฬามีเวลาปีนต่อเส้นทางไม่เกิน 6 นาที

- เส้นทางในการแข่งขัน รุ่นละ 3 เส้นทาง

- รูปแบบการปีน Top Rope

กติกาการแข่งขันกีฬาปีนผาประเภท Bouldering

- เวลาในการแข่งขันประมาณ 45 นาที โดยมีการแข่งขันเพียง 1 รอบ

- เส้นทางในการแข่งขันทั้งหมด 10 เส้นทาง

กติกาการแข่งขันกีฬาปีนผาประเภท Speed (กติการตาม IFSC 2018)

- มีรอบคัดเลือก โดยคัดเลือกนักกีฬาเข้ารอบ 8 หรือ 4 คน (ถ้าผู้แข่งขันมีไม่ถึง 8 คน) 

- รอบคัดเลือก แข่งแบบจับคู่ แพ้คัดออก จนได้ผู้ชนะคนสุดท้าย

*กติกาการแข่งขันให้คะแนนยึดตาม IFSC 2018 ทั้งหมด แต่ Lead กับ Bouldering จะไม่มี    รอบ  Qualifly , Semi Final และ Final จะใช้วิธีแข่งรอบเดียวแล้วรวมคะแนนเลย เพราะมี

  ข้อจำกัดเรื่องเวลาการแข่งขัน*

*นักกีฬาสามารถลงได้ทั้ง 3 ประเภท (เพราะการแข่งขันคนละวัน)


การประท้วงการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ประสงค์จะประท้วงการตัดสินของคณะควบคุมดูแลการแข่งขันหรือกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นๆ ต้องยื่นหนังสือประท้วงกับผู้อำนวยการแข่งขันภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัยหรือถอนตัวจากการแข่งขันพร้อมค่าธรรมเนียม การประท้วง 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับคืนต่อเมื่อการประท้วงบังเกิดผล การตัดสินของผู้อำนวยการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งเมื่อลงความเห็นแล้วจะอุทรณ์มิได้ การกระทำผิดระหว่างขั้นตอนการประท้วงของผู้เข้าร่วมการแข่งขันอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันในอนาคต


เปิดรับสมัครวันที่ 14 มิถุนายน 2561                         

หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กองงานพัศดุ อาคารพัสดุ
หรือติดต่อที่หมายเลข 075-663-700
สอบถามข้อมูลได้ที่ : 02-346-9000 ต่อ 21